Ramona


Från grammofon
till grosshandel

Lundbäcks gitarrstall

Lundbäck-stallet

Folke Lundbäck var under ett par år kring 1950 knuten till Ramonafabriken som handelsresande. Under samma tid bodde han i dir. Petterssons hus i Flysta, väster om Stockholm.

Lundbäck var instrumentmakare och uppfinnare. 1946 sökte han patent på ett mycket speciellt, "för stränginstrument, exempelvis gitarr, avsett stall" i lättmetall. Den första modellen hade bara två stödpunkter. Svenskt patent, med nr 128 283, beviljades 16 mars 1950. Av patenthandlingar framgår att flera hade nosat på samma lösning.

Redan i juli 1947 hade han emellertid sökt amerikanskt patent på en modell med tre stödpunkter, Lundback Bridge for stringed instruments. Det är denna modell som kallas Lundbäck-stallet. Det fick US Patent #2491991, Dec 20, 1949 och svenskt patent med nr 137 749 den 31 juli 1952. Men de revolutionerande principerna hade redan 1948 beskrivits i en artikel i tidningen Estrad.

 Det har funnits för både mandolin, gitarr och kontrabas. Se några Levin-exempel!

ur Ramonakatalogen 1953

Ramona marknadsförde dessa stall men jag har ingen aning om hur det gick. De blev troligen för dyra att tillverka. I Ramonas katalog från 1953 kostar gitarrstallet hela 18:50 (nu c:a 250 kr). Men uppmärksamhet rönte de tydligen och katalogbilden med basstallet nedan går inte av för hackor.

ur Ramonakatalogen 1953

Och jag som slängde mitt basstall. Hade haft kultstatus nu!
Hör av dig om du har ett eller om du vet någonting om stallens vidare öden!

Ändrad september 2013