Sätt fingret på önskat tumgrepp!
Senare "moderna" skivspelare från Dual och Garrard visas här!

Violiner, viola och tillbehör Cello med tillbehör Kontrabas med tillbehör, Lundbäckstallet Gitarrer, tillbehör Ukulele Mandoliner, tillbehör Zittror, plektrum av alla slag Träblåsinstrument och tillbehör Mässingsinstrument och tillbehör Drag- och munspel Rytm- och slaginstrument Tillbehör, noter Vevgrammofoner, ljuddosor Grammofonverk, reservdelar Fjädrar och beslag, skivborste Grammofonstift, skivalbum (78:or)