Gospelkören - Teen Tones

Gospelkören 1963 - 1968Gospelkören 1963 - 1968

Kontakta webmaster


GOSPELKÖREN SJUNGER 1

GOSPELKÖREN SJUNGER 2

TEEN TONES

Ekumenisk ungdomskör från Stockholm, verksam 1963 - 1968

Musikaliskt ansvarig, arrangör och pianist: Svante Widén

Dirigenter: Svante Widén och, från 1965, Åke Svalfors

Kaplan och mötesledare: Sten-Sture Zettergren

Initiativ till att bilda en kör av detta slag togs redan 1962 i samband med det ökande intresset för samarbete mellan frikyrkornas ungdomsorganisationer, inte minst i mötesserier som Ungdomens Kväll, Ungdom för Kristus och Ungdomen Kommer. Körens speciella uppdrag blev att höras utanför kyrkans väggar, med sånglig och muntlig presentation av det kristna budskapet på gator och torg, skolor och sjukhus, danslokaler, affärscentra o.s.v.

Med den tidigare gruppen Svantes kör som bas rekryterades ytterligare sångare från olika frikyrkor i Stockholmsområdet. Inför år 1963 hade man antagit namnet Gospelkören - med betoning på betydelsen evangelium (eng. ”gospel”) snarare än på gospel som genre. Här finner du några glimtar från den tiden. Kanske din tid?


Kören
Om kören
Skivor och noter
Lite foton
Lite TV