Mail till webmaster

Stora Flysta by

En stockholmsförorts historia

Villasamhället Flysta växte fram efter förra sekelskiftet, på markerna runt den gamla byn Stora Flysta i Spånga socken.

Redan år 1910 köpte min farfarsfar Johan Pettersson mellandelen av "Flysta Gård" med sin gamla parstuga, byggd runt sekelskiftet 1700 till 1800. På slutet av 1960-talet köpte er webmaster tomten med den för all del hyfsat moderniserade stugan. Stommen var dock för länge sedan uppäten av husbock.

Inför rivningen ett par år senare blev naturligt-vis Stadsmuseet inkopplat. De skrev ett fylligt utlåtande som avslutades med en from önskan om bevarande, parad med förståelse för våra rivningsmotiv. Vi hade inget val. Den gamla parstugan var slut.

Södra Flysta med Spångavägen

Spångavägens infart från söder till Flysta.
  Byn Stora Flysta låg vid den krokiga Byvägen (blå prick).

Utlåtandet och tre bifogade gamla kartdelar hade väckt min nyfikenhet. Som pensionär har jag fått tillfälle att stilla den - och möjlighet att på detta sätt kanske intressera andra, inte minst Flystabor, för ortens historia. Gräv där du står, heter det ju.

Jag har sammanställt en del intressanta fakta om tiden före 1900. Framväxten av själva villasam-hället Flysta och dess korta tid som municipalsamhälle får någon annan gärna göra en hemsida om.

Däremot delar jag på slutet gärna med mig lite om själva Flysta Gård under 1900-talet plus några minnen från barndomens Flysta. Du kanske kommer att känna igen dig?

Källor

Bortsett från visst eget material från 1900-talet, kommer merparten av materialet från kända skrifter om Spånga och därmed Flysta. De rekommenderas naturligtvis till läsning i sin helhet. Parenteserna nedan återfinns efter direkta citat ur motsvarande skrifter.

"Norra Spånga, Bebyggelse och samhälle under järnåldern" (NS), förf. Anita Biuw, Stockholmsmono-grafier vol 76 (1992) utgiven av Stockholms stad.

"Spånga sockens historia" (SSH), Almqvist & Wiksell (1966) utgiven av Stockholms kommun.

"Spånga och Järfälla sockenstämmoprotokoll med flera Handlingar" (SP) utgavs 1982 av Spånga Forn-minnes- och Hembygdsgille som här samlat en beundransvärd tolkning av mängder med gamla kyrkliga handlingar.

Fortsätt