Ung handelsman
Farrehuset
Musikdepôten
Musikinstrumentfabrik
Ramonafabriken
Skivfabriken i Bro
Pensionär

Emil Pettersson

Entreprenör i musikbranschen

Detta är en hemsida med glimtar av min farfar Emil och hans värld, så som jag har fått det berättat eller kunnat läsa mig till i efterlämnade papper och i böcker. Han levde i en tid av våldsamma förändringar men också i en värld med stora möjligheter till självförverkligande och eget ansvarstagande. Emil tog vara på sina gåvor och möjligheter och gjorde något med dem - utan åthävor eller märkvärdiga eftermälen.

Farfar Emil var en driftig entreprenör som inte var rädd för att satsa på nyheter. Hans envishet, liksom hans förmåga att "inte höra" när kunden höll emot, är välkänd i släkten. Känd utanför släkten måtte han också ha varit: Ett brev med den magra adressen Fabrikör Emil Pettersson, Köpenhamn, kom lyckligt och väl fram till Stockholm.

Av Emils egen kortfattade levnadsberättelse kan vi förstå hur enkelt han såg på sig själv och det han eventuellt medverkat till. Den är naturligtvis skriven i tredje person.

Utöver det som kommer att berättas om här, var han också en mycket uppskattad musik- och sångledare i flera av Stockholms baptistkyrkor.

Jag vill på detta sätt lyfta fram min farfar Emil ur minnenas dunkel. Kanske det också kan göra flera nyfikna på sina rötter. "Idag lever vi, men i morgon är vi en  berättelse." (I. B. Singer)